Bí quyết quan hệ tình dục an toàn cho người đồng tính

Ngày này mặc dù tư tưởng đã có phần thoáng và cởi mở hơn nhưng những người mang giới tính thứ ba vẫn chưa được hoàn toàn chấp nhận và còn có nhiều trường hợp bị kỳ thị, chưa dám công khai giới tính của mình. Và cũng như vấn đề quan hệ tình dục...

Read More