Những rủi ro không ngờ tới của quan hệ bằng hậu môn mà bạn nên biết

Khi đời sống tinh thần được nâng cao thì đời sống tình dục của con người cũng ngày càng đa dạng và quan tâm nhiều hơn hẳn. Quan hệ tình  dục qua đường hậu môn là một trong những chủ đề được nhiều quan tâm nhất. Quan hệ tình dục qua đường hậu môn...

Read More